Společnost INTERMONT Karlovy Vary, spol. s r.o. vznikla v roce 1992 privatizací státního podniku Stavebně průmyslová výroba Otovice.

Zprivatizovaný podnik, jehož hlavní náplní byla výroba prefabrikovaných konstrukcí, patřil k nejstarším výrobnám v republice. Vlastní výroba byla zaměřena převážně na linkovou výrobu typových prvků. Muselo proto dojít k částečné rekonstrukci, která umožňuje výrobu širšího okruhu požadovaných prefabrikátů.

V roce 2007 byla společnost INTERMONT Karlovy Vary, spol. s r.o. začleněna do skupiny Tekaz, PB-Cheb. Roku 2009 byla dokončena nová jeřábová dráha, díky které jsme nyní schopni vyrábět tyčové prvky do hmotnosti 30 t a délky 21,5 m a plošné prvky do hmotnosti 16 t a rozměrech max. 8,5 m x 4,5 m. V neposlední řadě se společnost též zabývá prodejem kari sítí vč. ohybu a střihu, ohybem a střihem betonářské oceli s možností ukládky. Dále také provozujeme tradiční jídelnu, která produkuje denně kvalitní menu pro odběratele v širokém okolí.

Také si u nás můžete zakoupit písky a drtě z pískoven Dřenice a Roztyly pod záštitou společnosti Tekaz.
Jsme schopni též nabízet služby v oblasti dopravy, ubytování, pronájmu nebytových prostor a zpracování dřeva (vlastní katr).

 Konkrétní produkty viz. ostatní stránky.

reference - Intermont Karlovy Vary spol. s r.o. z ptačí perspektivy (normální)